KOMENDE CONCERTEN

Voorjaarsconcert–2018

20180411 200 dpi A4 DEF INTERN

Kaartverkoop concert 11 april 2018

Naast de verkoop van concertkaarten via de leden van ons koor en de Bibliotheek in Wassenaar kunt u ook kaarten rechtstreeks bestellen.

U maakt het bedrag (aantal kaarten maal € 30,-) over op rekening NL19INGB0000240626 t.n.v. Wassenaar Vocaliter en uw kaarten zijn gereserveerd. Deze liggen voor u klaar bij aanvang van het concert.   (vragen of contact: p.vandendool@telfort.nl – penningmeester)

Mogelijk zijn er nog kaarten te koop ‘aan de deur’ voor aanvang van het concert. Let op: Deze kunnen uitsluitend contant worden betaald. Pinnen is helaas niet mogelijk.

__________________________________________________________

In september 1954 – precies 10 jaar na de Slag om Arnhem – kreeg dichter en schrijver, Jan Engelman, de opdracht van de Gemeente Arnhem om een tekst te schrijven die vervolgens door Herman Strategier, componist en organist, is bewerkt tot een Oratoriumstuk voor koor, orkest en solisten. Onder leiding van de componist werd de Arnhemsche Psalm in première uitgevoerd tijdens de 10-jarige herdenking van de bevrijding van Arnhem op 5 mei 1955 in Musis Sacrum te Arnhem.

In nauw overleg over de wijze en vorm van uitvoering met de Herman Strategier Stichting zal deze Arnhemsche Psalm van Herman Strategier wederom, en nu door het Oratoriumkoor Wassenaar Vocaliter, worden uitgevoerd.

Herman Strategier en de Arnhemsche Psalm.

De in Arnhem geboren Herman Strategier (1912-1988) was een rooms-katholiek kerkmusicus, componist, dirigent, organist en docent. Hij componeerde ongeveer 400 werken voor de meest uiteenlopende bezettingen en genres. Evenals de Nederlandse componisten, Jan Mul en Albert Klerk, werd Strategier sterk beïnvloed door de monumentale stijl van Hendrik Andriessen. Behalve voor Andriessen had Strategier ook veel bewondering voor Fauré, Poulenc, Debussy en Ravel. De invloed van deze componisten leidde in de composities van Strategier tot een eigen klankidioom in speelse en makkelijk toegankelijke muziek met een fijnzinnige harmoniek. Jan Engelman, die de opdracht kreeg om de tekst voor dit muziekstuk te schrijven, hoorde bij toeval welk een diepe indruk het voorlezen van Psalm 91 had gemaakt op de gewonde soldaten tijdens de gevechtshandelingen van de Slag om Arnhem. Dit authentieke verhaal verschafte de dichter een stevig houvast en het is de aanleiding van de naamgeving van dit muziekstuk. Ten slotte is vermeldenswaard dat Strategier op de leeftijd van 32 jaar met zijn jonge gezin uit Arnhem moest evacueren omdat toen de operatie Market Garden op handen was. Deze evacuatie heeft diepe indruk op hem gemaakt, een herinnering die hem door deze compositie – 10 jaar na de bevrijding – weer helder voor de geest stond.

Deze Arnhemsche Psalm zet de (helaas mislukte) heldhaftige aanval door de geallieerde strijdkrachten in september 1944 op de brug in Arnhem weer in de schijnwerpers en helpt deze gebeurtenis bij de Nederlandse jeugd levend te houden.

W . A. Mozart en het Requiem.

Het Requiem is de laatste, onvoltooid gebleven compositie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Slechts het eerste onderdeel (Introïtus) van Mozarts compositieproject werd – zowel de toonzetting als de teksten – geheel door hem voltooid. Van het aansluitende Kyrie, een fuga, werden alleen de vocale partijen en de basso continuo partij volledig door hem uitgeschreven, de orkestpartijen slechts gedeeltelijk. Toch kan ook dit onderdeel van de totale compositie als voltooid worden beschouwd. Immers, wanneer in 18de-eeuwse kerkmuziekcomposities de fugavorm aan bod komt, volgt het orkest de zangpartijen zeer nauwgezet. Dientengevolge hoeven de orkestpartijen niet uitgeschreven te worden in de compositiepartituur. Het laatste deel van hoofdstuk II, Lacrimosa, is tevens het laatste van de veertien delen waaraan Mozart heeft gewerkt voordat hij stierf.

Mozart bedacht en schetste vermoedelijk de gehele requiemcompositie zowel voor als tijdens zijn laatste ziekbed in 1791. Alleen de eerste twee hoofdstukken (t/m deel 8) echter werkte hij tot een geheel uit. Omdat het Requiem een bestelde compositie betrof, werd het werk op aandringen van Mozarts weduwe Constanze Mozart voltooid, in eerste instantie door Joseph Eybler maar later door Franz Xavier Süssmayr, beiden vrienden en collega’s van Mozart. Feitelijk gezien bevat dit werk meer compositie van Süssmayr dan van Mozart. Deze ontwikkeling heeft lange discussies uitgelokt over de originaliteit van het stuk. Naast de muzikale kwaliteit geniet het muziekwerk ook bekendheid door het verhaal achter de mysterieuze opdrachtgever van Mozart.

Wat maakt dit Wassenaarse project bijzonder.

Wassenaar Vocaliter voert oratoriumwerken uit van alle grote en bekende componisten. De uitvoering van deze Arnhemsche Psalm is een goed voorbeeld van de inzet van dit Oratoriumkoor om ook minder bekende werken van minder bekende – Nederlandse – componisten ten gehore te brengen.

Wat de Arnhemsche Psalm van Herman Strategier en het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart gemeen hebben is de dramatiek van de onvermijdelijke dood, maar ook de hoop op bevrijding en het zicht op een nieuwe toekomst voor hen die geloven in en vertrouwen hebben op God.

 ______________________________

Er is meer…

Op zondag 25 november 2018 zingt het koor

Cantate 140 van Johann Sebastian Bach

in de Cantatedienst in de Pieterskerk in Leiden.

Reacties zijn gesloten.