Concerten


Voorjaarsconcert 12 april 2019

Dorpskerk Wassenaar | 20.15 |Kaarten €20 |

Kaarten €20

Kaarten zijn verkrijgbaar in Bibliotheek Wassenaar en bij leden van het koor.

U kunt kaarten ook vooraf bestellen door het totaalbedrag (aantal x €  20,-) over te maken op rekeningnummer NL19INGB0000240626 t.n.v. Wassenaar Vocaliter.

Wilt u een bevestiging ontvangen dan graag een bericht naar de penningmeester (p.vandendool@telfort.nl) dat het bedrag is overgemaakt. U ontvangt na ontvangst van uw betaling een bevestiging en uw kaarten liggen klaar bij de ingang op 12 april.