Singelkerk A’dam cantatedienst 24 april 2016

Op zondag 24 april 2016 zong Wassenaar Vocaliter delen uit Handel’s “Anthem for the Funeral of Queen Caroline” in de Doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam.
VIVACE presenteerde in het juni-nummer enige indrukken van deze cantatedienst, van de bijdrage van het koor en van het uitstapje.

singelkerk-24-april-2016-tc